Πτυχίο Μουσικών Σπουδών

Bachelor’s of Music

Αξιολογημένο και Πιστοποιημένο απο το Σ.ΕΚ.Α.Π.

Αναγνωρισμένο απο το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

 

 

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος