Όροι Εισδοχής

 

Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί στην Ακαδημία έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις στο όργανο, στην αρμονία και στα ακουστικά.

  • Το επίπεδο του οργάνου πρέπει να είναι Ανωτέρας Σχολής και άνω το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τρία έργα διαφορετικών εποχών , συνολικής διάρκειας 15 λεπτών.
  • Το επίπεδο της αρμονίας πρέπει να είναι Γ’ έτος υποχρεωτικής αρμονίας και άνω ή Grade 8 και άνω. Η εξέταση είναι γραπτή με βάση θέματα για εναρμόνιση.

Το επίπεδο των ακουστικών πρέπει να είναι α) προφορικό: αναγνώριση τονικότητας, συγχορδιών, πτώσεων, μετατροπιών και β)γραπτό: μουσική ορθογραφία μελωδίας 8 μέτρων σε τονικότητα μέχρι τρεις διέσεις και υφέσεις.

 

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος