Η Φιλοσοφία μας

Σκοπός του προγράμματος σπουδών:

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της γενικής μουσικής παιδείας και του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο.
 • Καλλιέργεια δεξιοτεχνίας, μουσικής ερμηνείας και γενικής έκφρασης.
 • Καλλιέργεια βαθιάς κατανόησης σε όλα τα μουσικά στυλ των συνθετών όλων των εποχών.
 • Καλλιέργεια ανάλυσης και κατανόησης αρχιτεκτονικής δομής των έργων.
 • Καλλιέργεια γνώσης και γενικής μουσικής σύλληψης των έργων σε όλους του κλάδους της μουσικής.
 • Ανάπτυξη μουσικής μνήμης.
 • Καλλιέργεια διάκρισης και αξιολόγησης στις διάφορες συνθέσεις και εκτελέσεις.
 • Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αίσθησης μουσικής συνεργασίας.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, μουσικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.
 • Καλλιέργεια ανεξαρτησίας μουσικής σκέψης και πρωτοβουλίας.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών μέσα από διάφορες πτυχές της μουσικής ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
 • Καλλιέργεια και εμπλουτισμός του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των φοιτητών μέσο της κατάλληλης προσέγγισης και της ποικιλίας των προσφερόμενων μαθημάτων.
 • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και πνευματικής διαύγειας.
 • Καλλιέργεια έμπνευσης και αγάπης για την τέχνη της μουσικής και κατ’ επέκταση, για όλες τις άλλες τέχνες.
 • Μουσικές ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού με προοπτικές συνεχούς συνεργασίας αποβλέποντας στην ενίσχυση της μουσικής παιδαγωγικής, της δημιουργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καλλιτεχνών.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Προσφορά μουσικών σπουδών ανώτατης βαθμίδας.
 • Προσφορά υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εξέτασης.
 • Προετοιμασία για ομαλή είσοδο στον επαγγελματικό μουσικό χώρο με την κατάρτιση ικανών και άξιων δασκάλων, εκτελεστών και μουσικών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους μουσικούς τομείς.
 • Επίτευξη επιπέδου υψηλής μάθησης για περαιτέρω μουσικές σπουδές, μελέτες ή έρευνες.

Διδακτική Μεθοδολογία:

 Χρησιμοποιείται ποικιλία μεθοδολογίας ανάλογα με το θέμα, όχι μετωπική διδασκαλία αλλά Σωκρατική μέθοδος και ενθάρρυνση πρακτικής έρευνας και εργασία σε ομάδες, η οποία χωρίζεται σε συζήτηση και σε πρακτική εργασία.

 

Arte Music Academy

Since 2002

Students

Classes Taught

Concerts

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος