Ιστορικό

Μουσική Ακαδημία ARTE άρχισε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη του 2002
σαν η πρώτη Μουσική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο και είναι η
μόνη εξειδικευμένη και αφιερωμένη αποκλειστικά στη Μουσική.
 
Προσφέρει τετραετή κλάδο σπουδών Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο από το
Σ.ΕΚ.Α.Π. και αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., που οδηγεί στην απόκτηση
Πτυχίου Μουσικών Σπουδών (Bachelor’s Degree in Music).
Απόφοιτοι της συνεχίζουν τις σπουδές τους με μεγάλη επιτυχία σε
αξιόλογα Πανεπιστήμια του εξωτερικού εξασφαλίζοντας  Master’s
Degree και Διδακτορικούς Τίτλους.
 
Διευθύνεται από την Πίτσα Σπυριδάκι και έχει για Καλλιτεχνικό
Σύμβουλο τον διακεκριμένο μουσικό Μαρτίνο Τιρίμο. Στελεχώνεται από
διαπρεπείς μουσικούς και εκπαιδευτικούς με καριέρα τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.
 
Προσφέρει ένα περιεκτικό και ποιοτικό πρόγραμμα μουσικών σπουδών,
διαρθρωμένο με γνώμονα την ανάπτυξη της προσωπικότητας του φοιτητή και
συνδυάζει σε αρμονική ισορροπία την ακαδημαϊκή, θεωρητική και οργανική
μουσική εκπαίδευση. Γι’ αυτό η ένταξη τους στην αγορά εργασίας γίνεται
και αυτή με επιτυχία. Πολλοί απόφοιτοι της Ακαδημίας εργοδοτούνται σαν
καθηγητές μουσικής στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, σαν μέλη σε Ορχήστρες ή
Μουσικά Σύνολα, Διευθυντές Ωδείων , Συνθέτες και Μουσικοί Εκτελεστές
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 
Οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα φιλικό περιβάλλον, όπου ενθαρρύνεται η
δημιουργικότητα και η ατομική καλλιτεχνική έκφραση, δημιουργώντας έτσι
μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Ο μικρός αριθμός φοιτητών που γίνονται
δεκτοί κάθε χρόνο στην Ακαδημία βοηθά ώστε να δημιουργηθούν στενές και
ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των φοιτητών, να υπάρχει συμπαράσταση και
πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής και να χτιστούνε γερές φιλίες που
παραμένουν και μετά το πέρας της φοιτητικής ζωής. Εδώ ο φοιτητής νιώθει
σαν μέλος μιας μεγάλης οικογένειας και όχι σαν ένα απρόσωπο νούμερο.
Παράλληλα οι καθηγητές βοηθούν  και προτρέπουν τους 
φοιτητές να συμμετέχουν σε  μουσικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την
Κύπρο καθώς και σε Παγκύπριους και Πανευρωπαϊκούς μουσικούς διαγωνισμούς
σε Κύπρο και εξωτερικό.

Η Φιλοσοφία μας

 •   Σκοπός του προγράμματος σπουδών:
 • Συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της γενικής μουσικής παιδείας και του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο.
 • Καλλιέργεια δεξιοτεχνίας, μουσικής ερμηνείας και γενικής έκφρασης.
 • Καλλιέργεια βαθιάς κατανόησης σε όλα τα μουσικά στυλ των συνθετών όλων των εποχών.
 • Καλλιέργεια ανάλυσης και κατανόησης αρχιτεκτονικής δομής των έργων.
 • Καλλιέργεια γνώσης και γενικής μουσικής σύλληψης των έργων σε όλους του κλάδους της μουσικής.
 • Ανάπτυξη μουσικής μνήμης.
 • Καλλιέργεια διάκρισης και αξιολόγησης στις διάφορες συνθέσεις και εκτελέσεις.
 • Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αίσθησης μουσικής συνεργασίας.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, μουσικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.
 • Καλλιέργεια ανεξαρτησίας μουσικής σκέψης και πρωτοβουλίας.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών μέσα από διάφορες πτυχές της μουσικής ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
 • Καλλιέργεια και εμπλουτισμός του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των φοιτητών μέσο της κατάλληλης προσέγγισης και της ποικιλίας των προσφερόμενων μαθημάτων.
 • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και πνευματικής διαύγειας.
 • Καλλιέργεια έμπνευσης και αγάπης για την τέχνη της μουσικής και κατ’ επέκταση, για όλες τις άλλες τέχνες.
 • Μουσικές ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού με προοπτικές συνεχούς συνεργασίας αποβλέποντας στην ενίσχυση της μουσικής παιδαγωγικής, της δημιουργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καλλιτεχνών.
 • Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Προσφορά μουσικών σπουδών ανώτατης βαθμίδας.
 • Προσφορά υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εξέτασης.
 • Προετοιμασία για ομαλή είσοδο στον επαγγελματικό μουσικό χώρο με την κατάρτιση ικανών και άξιων δασκάλων, εκτελεστών και μουσικών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους μουσικούς τομείς.
 • Επίτευξη επιπέδου υψηλής μάθησης για περαιτέρω μουσικές σπουδές, μελέτες ή έρευνες.

 

 

 

Arte Music Academy

Since 2020

Classes Taught

Concerts

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος