Μουσική Ακαδημία ARTE

Η Μουσική Ακαδημία ARTE άρχισε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη του 2002 σαν η πρώτη Μουσική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο και είναι η μόνη εξειδικευμένη και αφιερωμένη αποκλειστικά στη Μουσική.

Bachelor's Degree in Music

Προσφέρει τετραετή κλάδο σπουδών Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο από το Σ.ΕΚ.Α.Π. και αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Μουσικών Σπουδών (Bachelor’s Degree in Music). Απόφοιτοι της συνεχίζουν τις σπουδές τους με μεγάλη επιτυχία σε αξιόλογα Πανεπιστήμια του εξωτερικού εξασφαλίζοντας Master’s Degree και Διδακτορικούς Τίτλους.

About Arte

The ARTE Music Academy
began its operation in September 2002 as the first Music
School of Higher Education in Cyprus and is the only specialized one
and dedicated exclusively to Music.

 
Offers
four-year field of studies Assessed-Certified by S.EK.A.P. and
recognized by KY.S.A.T.S., which leads to obtaining a Degree
of Music Studies (Bachelor’s Degree in Music). Her graduates continue
their studies with great success in notable Universities
abroad securing Master’s Degree and Doctorate Degrees.

Επιτυχίες της Ακαδημίας

“Η Ακαδημία από την αρχή της λειτουργίας της έχει πολλές επιτυχίες και πολλές συμμετοχές στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου και του εξωτερικού, τόσο από καθηγητές της όσο και από τους φοιτητές της.”

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος