Μουσική Ακαδημία ARTE

Η Μουσική Ακαδημία ARTE άρχισε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη του 2002 σαν η πρώτη Μουσική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο και είναι η μόνη εξειδικευμένη και αφιερωμένη αποκλειστικά στη Μουσική.

Προσφέρει τετραετή κλάδο σπουδών Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ( https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-programmes-bachelor-el). και αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Μουσικών Σπουδών (Bachelor’s Degree in Music). Απόφοιτοι της συνεχίζουν τις σπουδές τους με μεγάλη επιτυχία σε αξιόλογα Πανεπιστήμια του εξωτερικού εξασφαλίζοντας Master’s Degree και Διδακτορικούς Τίτλους.

Στόχοι του Κλάδου
 • Προσφορά μουσικών σπουδών ανώτερης/ ανώτατης βαθμίδας
 • Προσφορά υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εξέτασης.
 • Προετοιμασία για ομαλή είσοδο στον επαγγελμτατικό μουσικό χώρο, με την κατάρτιση ικανών και άξιων δασκάλων, εκτελεστών και μουσικών, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους μουσικούς τομείς.
 • Επίτευξη επιπέδου υψηλής μάθησης για περαιτέρω μουσικές σπουδές, μελέτες ή έρευνες.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της γενικής μουσικής παιδείας και του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο.
 • Καλλιέργεια δεξιοτεχνίας, μουσικής ερμηνείας και γενικής έκφρασης.
 • Καλλιέργεια βαθείάς κατανόησης σε όλατ α μουσικά στυλ των συνθέσεων όλων των εποχών.
 • Καλλιέργεια ανάλυσης και κατανόησης αρχιτεκτονικής δομής των έργων.
 • Καλλιέργεια γνώσης και γενικής μουσικής σύλληψης των έργων σε όλους τους κλάδους της μουσικής.
 • Ανάπτυξη μουσικής μνήμης.
 • Καλλιέργεια διάκρισης και αξιολόγησης στις διάφορες συνθέσεις και εκτέλέσεις.
 • Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αίσθησης μουσικής συνεργασίας.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, μουσικής  και ανθρπώινης αλληλεπίδρασης.
 • Καλλιέργεια ανεξαρτησίας, μουσικής σκέψης και πρωτοβουλίας.
 •  Ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών μέσα απο διάφορες πτυχές της μουσικής ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
 • Καλλιέργεια και εμπλουτισμός του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των φοιτητών μέσω της κατάλληλης προσέγγισης και της ποικιλίας των προσφερομένων μαθημάτων.
 • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και πνευματικής διαύγειας.
 • Καλλιέργεια έμπνευσης και αγάπης για την τέχνη της μουσικής και κατ’ επέκταση, για όλες τις τέχνες.
 • Μουσικές ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού με προοπτικές συνεχούς συνεργασίας, αποβλέποντας στην ενίσχυση της μουσικής παιδαγωγικής, της δημιουργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καλλιτεχνών.

Ακαδημαϊκοί Κανονισμοί

Η Ακαδημία ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο Εξάμηνα, το Φθινοπωρινό και το Εαρινό.

Ακαδημαϊκό έτος

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.

Κάθε Διδακτικό Έτος αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου. Μπορεί να παραταθεί έως τις 10 Ιουλίου εάν κριθεί απαραίτητο.

Το Ακαδημαϊκό Έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα για σκοπούς εγγραφής, εξετάσεων και βαθμών:

Το Α’ εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου.

Το Β’ εξάμηνο αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου.

Η πραγματική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου είναι η πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου ενώ για το Β’ εξάμηνο είναι η πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Τα μαθήματα διδάσκονται  από τις 9π.μ. μέχρι τις 7μ.μ.

 

  • Κατάταξη Φοιτητών

  Το ποσό των ECTS που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ακαδημία και τη λήψη πτυχίου στη μουσική είναι 240 ECTS.

   

  Έτος

  Πιστωτικές μονάδες ECTS

   

  1ο έτος 60 ECTS
  2ο έτος 60 ECTS
  3ο έτος 60 ECTS
  4ο έτος 60 ECTS

   

   Εγγραφή φοιτητών

  (α) Κριτήρια εισδοχής των φοιτητών.

  Εισαγωγικές εξετάσεις

  1. Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί στην σχολή έπειτα από εισαγωγικές εξετασεις στο όργανο, στην αρμονία και στα ακουστικά.
  2. Το επίπεδο του οργάνου πρέπει να είναι Ανωτέρας Σχολής και άνω ή Grade VIII και άνω, και το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τρία έργα διαφορετικών εποχών, συνολικής  διάρκειας  δέκα πέντε λεπτών . Η από μνήμης εκτέλεση δεν είναι υποχρεωτική.
  1. Το επίπεδο της αρμονίας πρέπει να είναι Γ΄ έτος (υποχρεωτικό αρμονίας) και άνω ή Grade VIII και άνω. Η εξέταση θα είναι γραπτή με βάση θέματα για εναρμόνιση. Η ύλη της αρμονίας περιλαμβάνει:

  α) Συγχορδίες και οι αναστροφές τους (τετράφωνες, κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες, αρμονικές αλυσίδες).

  β) Μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές   κλίμακες.

  γ) Ξένους φθόγγους.

  2.Το επίπεδο των ακουστικών πρέπει να είναι α) προφορικό: αναγνώριση τονικότητας, συγχορδιών, πτώσεων, μετατροπιών και β) γραπτό: μουσική ορθογραφία (dictée) μελωδίας οκτώ μέτρων σε τονικότητα μέχρι τρεις διέσεις ή υφέσεις.

  3.Κάθε φοιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος από σχολείο μέσης παιδείας εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή να κατέχει άλλο ισοδύναμο προσόν. (Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Σχολή είναι απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού.

  4. Το τι είναι ισοδύναμο προσόν θα αποφασίζεται από την σχολή κατά περίπτωση, αλλά λογικά να μην παραβιάζεται η ισοδυναμία. Νοείται ότι εξαιρετικά ταλέντα είναι δυνατόν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις χωρίς απολυτήριο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί σχετική αίτηση και ακρόαση ενώπιον ειδικής ad hoc ως προς τούτο επιτροπής που θα προεδρεύει απαραίτητα ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος της Σχολής. Νοείται, επίσης, ότι πρέπει να ειδοποιηθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να δοθεί η σχετική άδεια από τους αρμοδίους του Υπουργείου.

  5.Οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει α) να συμπληρώσουν σχετική αίτηση μέχρι τις 20 Αυγούστου για το εξάμηνο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου για το εξάμηνο που αρχίζει τον Φεβρουάριο β) να παρουσιάσουν το απολυτήριο του Λυκείου και γ) το δικαίωμα των € 50.

  6. Οι εξετάσεις γίνονται μετά τις 20 Αυγούστου για το α΄ εξάμηνο ή τις 20 Ιανουαρίου για το β΄ εξάμηνο, σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται έγκαιρα.

  7. Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τα μαθήματα αρχίζουν για το α΄ εξάμηνο του 1ου έτους την πρώτη Δευτέρα έπειτα από τις 15 Σεπτεμβρίου και για το β΄εξάμηνο την πρώτη Δευτέρα έπειτα από τις 15 Φεβρουαρίου.

  8. Φοιτητές που προέρχονται από το τμήμα του Ωδείου του Ελληνικού Κολλεγίου Μουσικής και έχουν περάσει την Ανωτέρα Σχολή στο όργανο και την Γ΄ Αρμονία εισέρχονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στο 1ο έτος.

  9. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό τουλάχιστον 50/100 και με βαθμό στην Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον 50/100 ή να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό τουλάχιστον 50/100 και με ελάχιστο επίπεδο γνώσης την εξέταση IELTS με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) ή άλλη ισοδύναμη
  εξέταση. Ο όρος «ισοδύναμη εξέταση» περιλαμβάνει και τη φοίτηση τουλάχιστον ενός έτους σε πρόγραμμα ανώτερης εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών στη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού φοιτητή. Οι φοιτητές που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν δικαιούνται να εγγραφούν σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses). Φοίτηση σε προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών των αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών δικαιούνται μόνοι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές που συγκεντρώνουν βαθμολογία 50% και άνω στο απολυτήριο τους αλλά δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας που περιγράφονται πιο πάνω.

  10. Για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές των εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης/πιστοποίησης (franchise/validation) απαιτούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που ακολουθεί το μητρικό ίδρυμα στη χώρα προέλευσής του.

   

   

  (β) Διαδικασίες εγγραφής

  1.Οι φοιτητές εγγράφονται με το όνομα που είναι δηλωμένοι στο δελτίο ταυτότητας τους ή στο διαβατήριο τους

  2.Για εγγραφή φοιτητών απαιτούνται:

  α. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής.

  β. Δήλωση γονέων ή άλλου προσώπου ότι είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των διδάκτρων του φοιτητή.

  γ. Πιστοποιητικό γεννήσεως.

  δ. Καταβολή του σχετικού δικαιώματος εγγραφής στο ταμείο της σχολής.

  ε. Πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Παιδείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του εξωτερικού  αναγνωρισμένο επίσημα από το Κράτος που έχει εκδοθεί.

  στ.2 φωτογραφίες.

   

  Η εγγραφή ενός νέου φοιτητή έχει την έννοια της καταχώρησης μέσα στο Μητρώο Φοιτητών. Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μόνο μια φορά, όχι κάθε χρόνο, ούτε κάθε εξάμηνο.

   

  Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Μητρώο Φοιτητών γίνεται λίγες μέρες προτού οι φοιτητές αρχίσουν για πρώτη φορά τα μαθήματα τους και ο ιδιος ο φοιτητής θα παρουσιάζεται και θα υπογράφει σε κατάλληλη στήλη του Μητρώου Φοιτητών. Μαζί με την  καταχώρηση στο Μητρώο Φοιτητών, ο φοιτητής θα συμπληρώνει το «΄Εντυπο  Εγγραφής Νέου Φοιτητή».

   

  )  Χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στη Σχολή

  Οι εγγραφές στη σχολή διεξάγονται από την 15η Ιουλίου μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου και από την 15η Δεκεμβρίου μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου.

  Για εξαιρετικούς λόγους και έπειτα από απόφαση του διευθυντή μπορεί κάποιος να εγγραφεί μετά από την λήξη των προθεσμιών.

  Παραχώρηση θέσης φοιτητή για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο  μπορεί να γίνει οποτεδήποτε νοουμένου ότι ο υποψήφιος ικανοποιεί τις πιο πάνω απαιτήσεις της Σχολής και του νόμου.

  Ο υποψήφιος αυτός, αφού καταβάλει τη προκαταβολή στη Σχολή η οποία ανέρχεται σε € 300, θα καταχωρίζεται από την Σχολή σε ειδικό βιβλίο που ονομάζεται «βιβλίο παραχώρησης θέσεων φοιτητή της σχολής».΄Ετσι αν ο υποψήφιος τελικά δεν εγγραφεί, θα παραμείνει ανέπαφο το Μητρώο Φοιτητών, μέχρι να ξεκαθαρίσουν όσοι πράγματι θα εγγραφούν στη Σχολή.

   

  Εξετάσεις:

  Εξετάσεις εξαμήνου

  1. Εξετάσεις εξαμήνου διεξάγονται σε αρκετά μαθήματα στο τέλος κάθε εξαμήνου στην ύλη του εξαμήνου.
  2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται έγκαιρα με σχετική ανακοίνωση στη πινακίδα της Σχολής
  3. Φοιτητές που δεν μπορούν να παραστούν στις εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στην διεύθυνση πριν την έναρξη των εξετάσεων.
  4. Φοιτητές που ανεξάρτητα με την θέληση τους δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στις εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα υποβάλλονται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σύμφωνα με τις κατωτέρω πρόνοιες.
  5. Φοιτητές που αποτυγχάνουν στο μάθημα το επαναλαμβάνουν το επόμενο εξάμηνο

   

  ΄Ετήσιες εξετάσεις

  1. Ετήσιες εξετάσεις διεξάγονται σε αρκετά μαθήματα στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους (δύο εξαμήνων) στην ετήσια διδακτέα ύλη.
  2. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 2.
  3. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 3.
  4. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 4.
  5. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 5.

   

  Συμπληρωματικές εξετάσει

  1. Οι συμπληρωμτικές εξετάσεις διεξάγονται στην αρχή κάθε εξαμήνου
  2. Στις συμπληρωματικές εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές που δεν μπόρεσαν να εξεταστούν σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις 3 και 4 αναφορικά με τις εξετάσεις.

  Προαγωγικές εξετάσεις

  1.Οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στην οργανική μουσική στο τέλος του διδακτικού έτους ( 2 εξαμήνων) και κατ΄ εξαίρεση κατά την γνώμη του διδάσκοντος καθηγητή στο τέλος εξαμήνου. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν το δεύτερο όργανο επιλογής του φοιτητή, όπυ το επίπεδο είναι κάτω από την Ανωτέρα σχολή.

  1. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 2.
  2. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 3.
  3. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 4.
  4. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 5.

   

  Τελικές Εξετάσεις

  1. Οι τελικές εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος του τέταρτου έτους στα μαθήματα κατεύθυνσης. Η κατεύθυνση μπορεί να είναι

  (α) κύριο όργανο, ή

  (β) παιδαγωγική

  (γ) σύνθεση

   

  Τελική εξέταση στο όργανο

  Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς από την μελέτη και την απόδοση στο μάθημα, συμμετοχή σε συναυλίες.

  Ετήσιες εξετάσεις( Δημόσιες – ρεσιτάλ)  με παρουσίαση  έργων διαφορετικών εποχών και στυλ( περιλαμβανομένης ολόκληρης σονάτας και ολόκληρου κοντσέρτου- όπου υπάρχει στο ρεπερτόριο του συγκεκριμένου οργάνου),  διάρκειας 70’-80’.

  Η αξιολόγηση  στη εξέταση κρίνεται σύμφωνα με την εκφραστικότητα, την ερμηνεία και τον χαρακτήρα του κάθε έργου που εκτελεί, την μουσικότητα, τη ρυθμική ακρίβεια, την τεχνική και την πιστότητα στο κείμενο.

  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη μουσική μνήμη, στην επικοινωνία με τον ακροατή, τη σκηνική παρουσίαση και την γενική εντύπωση που δίνει με την εκτέλεση του ο φοιτητής.

   

  Τελική εξέταση στη Σύνθεση

  Η αξιολόγηση γίνετε με παρουσίαση Συνθετικής Δουλειάς και των 4ων ετών, σύνθεση ενός έργου για μεγάλη ορχήστρα  ή με ορχήστρα σε συγκεκριμένο είδος όπως συμφωνία, κοντσέρτο όπερα , μπαλέτο κλπ.

   

  Τελική Εξέταση στη  Μουσική Παιδαγωγική

  Παράδοση χαρτοφυλακίου (μέχρι 10000 λέξεις):

  • Γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση διδακτικών και μαθησιακών θεωριών (5000 λέξεις)
  • Δύο παρακολουθήσεις μουσικών μαθημάτων που θα συνοδεύονται με στοχαστικό σχολιο (reflective commentary). Ο σχολιασμός θα πρέπει να απαντά σε ένα αριθμό δοσμένων ερωτήσεων (1000 λέξεις)
  • Ένα βιντεοσκοπημένο παράδειγμα διδασκαλίας φοιτητή/τριας που θα συνοδεύεται από σχολιασμό για τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής του. Απαραίτητη η αναφορά στην αξιοποίηση συγκεκριμένων θεωριών, στρατηγικών και τεχνικών από τη σχετική βιβλιογραφία (2000 λέξεις).
  • Έγγραφο ανατροφοδότησης του βιντεοσκοπημένου μαθήματος από τον υπεύθυνο καθηγητή.
  • Σχέδιο μελλοντικής δράσης σαν απάντηση στην ανατροφοδότηση με αναφορά σε θεωρητικές αρχές της βιβλιογραφίας (2000 λέξεις)

   

  1. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 2.
  2. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 3.
  3. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 4.
  4. Ισχύει όπως ισχύει στις εξετάσεις εξαμήνου ανωτ. 5.

   

   

  Πρακτικά εξετάσεων

  1. Για όλες τις εξετάσεις τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών.
  2. Ο τύπος των πρακτικών ορίζεται από την διεύθυνση της Σχολής.

   

  Η επίδοση στα μαθήματα βαθμολογείται με βαθμούς από το 1 μέχρι το 100.

   

  Η βαθμολογία χωρίζεται ως εξής:

  0-  49 Απόρριψη

  50 – 70  Καλώς

  71 – 85  Λίαν Καλώς

  86 – 92 ΄Αριστα

  93 – 100 Διάκριση

   

  Κάθε έτος ο φοιτητής παίρνει αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκε.

  Η βαθμολογία ενός μαθήματος που θα καταχωρείται στα επίσημα βιβλία της σχολής αποτελείται από 2 μέρη: α) Τη βαθμολογία που θα αντιπροσωπεύει την συνεχή αξιολόγηση του φοιτητή οποιασδήποτε μορφής  και β) την τελική αξιολόγηση που αντιπροσωπεύεται με την βαθμολογία του γραπτού στο τέλος της ενότητας, του εξαμήνου ή της εκτέλεσης του προγράμματος στο όργανο.

  Στον καθορισμό της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος το 30% θα είναι από την συνεχή αξιολόγιση και το 70% από τις τελικές εξετάσεις.

  (β) Οι φοιτητές θεωρούνται ότι προβιβάστηκαν στο μάθημα αν έχουν 50  βαθμούς και πάνω.

  Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα που δεν είναι προαπαιτούμενο άλλου, ο φοιτητής επαναλαμβάνει την παρακολουθηση του μαθήματος στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον το μάθημα διδάσκεται στο επόμενο εξάμηνο, διαφορετικά  το επαναλαμβάνει στο μεθεπόμενο. Μετά την επανάληψη του μαθήματος ο φοιτητής επαναλαμβάνει την εξέταση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και σε περιπτωσεις επανειλημμένων αποτυχιών.

  Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής έχει τη ευχέρεια είτε να αλλάξει το μάθημα επιλογής, είτε να επαναλάβει την παρακολούθηση κι εξέταση του  μαθήματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

  Σε περίπτωση που το  μάθημα δεν επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο, και ο φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις, η αποτυχία του δεν οριστικοποιείται πριν του δοθεί η ευκαιρία να επαναλάβει την εξέταση στην περίοδο του Σεπτεμβρίου

  Κάθε εξεταστικό  δοκίμιο ετοιμάζεται από τον οικείο καθηγητή και ελέγχεται και συνυπογράφεται από τον  υπεύθυνο του κλάδου.

  Η βαθμολογία που θα καταχωρίζεται στα επίσημα βιβλία της σχολής θα αποτελείται από δύο μέρη: Το βαθμό του τελικού γραπτού στο τέλος του εξαμήνου και το βαθμό της συνεχούς αξιολόγησης, οποιασδήποτε μορφής, που θα διεξάγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου/έτους.

  Οι δυο βαθμολογίες ενός μαθήματος (της συνεχούς αξιολόγησης  και το τελικού γραπτού υποβάλλονται στον υπεύθυνο του κλάδου πάνω σε κατάλληλες καταστάσεις, υπογράφονται από τον διδάσκοντα και τον υπευθυνο του κλάδου και, μαζί με το ευρετήριο, φυλάγονται σε φακέλους στα μόνιμα αρχεία της σχολής για 5 χρόνια, που είναι η συνηθισμένη χρονική διάρκεια μεταξυ 2 εκπαιδευτικών αξιολογήσων (accreditations). Οι καταστάσεις βαθμολογίας υποβάλλονται στην ακαδημαική επιτροπή για επικύρωση.

  Αν οι βαθμολογίες ενός μαθήματος παρουσιάζουν στατιστική δυσαρμονία, δηλ. αν πάνω από τα 2/3 των φοιτητών που εξετάστηκαν σε ένα μάθημα αποτύχουν να περάσουν από το μάθημα αυτό, τότε η Ακαδημαϊκή Επιτροπή θα αποτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να πάρει άδεια να διαφοροποποιήσει τις βαθμολογίες. Η απόφαση του Υπουργειου θα είναι τελεσίδικη.

  Όταν οι βαθμολογίες αυτές επικυρωθούν από την Ακδημαϊκή επιτροπή, καταχωρούνται σε ειδικές στήλες, αναλυτικά και συνολικά, δηλ. ως 2 ξεχωριστές βαθμολογίες και μια αρθροιστική, στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου. ΄Ετσι υπάρχει διπλή καταχώρηση, μια στις καταστάσεις βαθμολογίας και μια στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου.

  Τα επικυρωμένα αποτελέσματα ανακοινώνονται. Μέσα σε 7 μέρες από τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε φοιτητής θα μπορεί να υποβάλει ένσταση για την βαθμολογία του στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπη, αφού πρώτα πάρει την άδεια το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα αποφασίζει πάνω στην ένσταση και θα καταχωρίζει την απόφαση της σε σχετικό πρακτικό της. Η νέα κατάσταση βαθμολογίας θα καταγράφεται στο βιβλίο ειδικού και γενικού ελέγχου ως ξεχωριστή καταχώρηση. Το ίδιο θα γίνεται στις καταστάσεις  βαθμολογίας που θα φυλάγονται στο αρχείο της σχολής για μια πενταετία.

  Οι τελικοί βαθμοί τους οποίους επικυρώνει/εγκρίνει η Ακαδημαϊκη Επιτροπή θα μεταφέρονται στο πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης του φοιτητή.

  Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει το πτυχίο του όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο βαθμό διδακτικών μονάδων 240 E.C.T.S.

   

  Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της αποφοίτησης έχει ως εξής:

  Μαθήματα πρώτου έτους                      20%

  Μαθήματα δευτέρου έτους                  30%

  Μαθήματα τρίτου έτους                        50%

  Μαθήματα τέταρτου έτους                   50%

  του συνόλου των    προηγούμενων ετών.

   

  Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίσει την βαθμολογία της διάκρισης,είναι δυνατόν να δοθούν βραβεία, που καθορίζονται ανάλογα έπειτα από εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής και σύμφωνη απόφαση της διεύθυνσης.

   

  Βαθμολογία • Ο βαθμός που αναγράφεται στο επίσημο πρακτικό της Ακαδημίας αποτελείται από δύο μέρη: τον βαθμό της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου και τον βαθμό της συνεχούς αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε μορφή, που διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου/έτος. . Οι δύο αυτοί βαθμοί παρουσιάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος και στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή για επικύρωση.• Οι τελικοί βαθμοί που επικυρώνονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή μεταφέρονται στο πιστοποιητικό Ακαδημαϊκής επίδοσης κάθε μαθητή.• Ένας φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και αποφοιτά όταν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα και λάβει τον αριθμό των απαιτούμενων ακαδημαϊκών μονάδων E.C.T.S.• Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει αλλαγή βαθμού αφού δώσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν λάθος στον αρχικό υπολογισμό.• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πιστεύει ότι ο βαθμός που έλαβε δεν είναι σωστός, τότε πρέπει να μιλήσει με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό του και με τον καθηγητή που βαθμολόγησε τις εξετάσεις του. Εάν αυτό δεν φέρει καμία λύση, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα ζητήσει επαναξιολόγηση από ανώνυμο εκπαιδευτικό.

   

  Ακαδημαϊκός σύμβουλοςΚάθε μαθητής επιλέγει τον δικό του Σύμβουλο. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να καθοδηγήσει τους υποψήφιους και τους τρέχοντες φοιτητές στη διαδικασία εισαγωγής, εγγραφής,  επιλογής μαθημάτων, προγραμματισμό προγράμματος, ολοκλήρωση πτυχίου, υποτροφίες και άλλα. Παρακολούθηση μαθημάτων Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα που έχουν εγγραφεί. Η καθυστέρηση στο μάθημα μπορεί να θεωρηθεί απουσία. Οι αδικαιολόγητες απουσίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο τον βαθμό του μαθήματος όσο και τον τελικό βαθμό.Σε περίπτωση προσωπικής έκτακτης ανάγκης, η Ακαδημία πρέπει να ενημερώνεται για την απουσία. Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, ο φοιτητής πρέπει να φέρει ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο θα παραδοθεί στο γραφείο Φοιτητών Υποθέσεων με εμπιστευτικότητα.

   

  Αποχώρηση από την Ακαδημία Οικειοθελής αποχώρηση  φοιτητή Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Ακαδημία πρέπει να ενημερώσουν το γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων και τον Συντονιστή Προγράμματος. Πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση υπαναχώρησης που θα τους δοθεί.Τα δίδακτρα επιστρέφονται εάν:Ø Υπάρχει ιατρικό πρόβλημα (όλα τα ιατρικά έγγραφα πρέπει να δίνονται στον υπεύθυνο.)Ø Υπάρχει οικογενειακός/προσωπικός λόγος (εναπόκειται στον υπεύθυνο Φοιτητικών Υποθέσεων να αποδεχθεί ή όχι τον λόγο)   Αποχώρηση  φοιτητή με προτροπή μέλους του Ακαδημαϊκού προσωπικού Ένα μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να ζητήσει την αποχώρηση ενός φοιτητή από ένα μάθημα είτε λόγω μη παρακολούθησης είτε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης, το μέλος οφείλει να ενημερώσει την Υπεύθυνη Κλάδου Σπουδών. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, ο καθηγητής πρέπει να ενημερώσει πρώτα τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή και το γραφείο Φοιτητών Θεμάτων.

   

  Σειρά κυρώσεων:• Συμβουλές σε ατομικό επίπεδο από τον καθηγητή διδάσκοντα.• Επίπληξη σε ατομικό επίπεδο από τον καθηγητή διδάσκοντα.• Επίπληξη παρουσία του Σωματείου Διδασκόντων.• Προσωρινή ανάκληση της υποτροφίας (εφόσον προσφερθεί)• Προσωρινή αποβολή σε ένα ή περισσότερα τμήματα για 3 ημέρες.• Προσωρινή αποβολή σε ένα ή περισσότερα τμήματα για μία εβδομάδα.• Οριστική ανάκληση υποτροφίας (εφόσον προσφερθεί).• Προσωρινή αποβολή για μία εβδομάδα.• Προσωρινή αποβολή για 15 ημέρες.• Προσωρινή αποβολή για ένα μήνα.• Οριστική αποβολή από την Ακαδημία.Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιβολή όλων των κυρώσεων εκτός από τις δύο πρώτες που επιβάλλονται από τον εκπαιδευτικό.

   

  Κανόνες ηθικής και δεοντολογίας Η Ακαδημία επιμένει σε έναν αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας που προστατεύει την ακεραιότητα των ακαδημαϊκών προτύπων και διαδικασιών της. Οι παραβιάσεις αυτού του Κώδικα μπορούν να τιμωρηθούν. 1. Λογοκλοπή: απαγορεύεται από το νόμο να χρησιμοποιείτε την εργασία οποιουδήποτε άλλου ως δική σας.2. Απάτη: απαγορεύεται από το νόμο η λήψη βοήθειας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (είτε προφορικές είτε γραπτές)3. Ανάθεση εργασιών/παρουσιάσεων/δοκιμίων: Απαγορεύεται η ανάθεση σε άλλους η συμπλήρωση εργασιών, παρουσιάσεων και δοκιμίων. Σε περίπτωση που οι μαθητές κριθούν ένοχοι για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, τότε μπορεί να αντιμετωπίσουν μια σειρά από κυρώσεις όπως αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα, αναστολή ή ακόμα και απόλυση από την Ακαδημία. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια για τις αποφάσεις αυτές.

   

  Απαιτήσεις αποφοίτησης Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις και να συγκεντρώσει και τα 240 ECTS. Σε περίπτωση μετεγγραφής, τότε ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει τα 2 τελευταία χρόνια των σπουδών του στην Ακαδημία για να συγκεντρώσει τα υπόλοιπα 120 ECTS.

   

  Μεταγραφή Φοιτητών  Οι μετεγγραφές φοιτητών από άλλα ιδρύματα είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές έχουν καλή ακαδημαϊκή υπόσταση και ότι το μεταγραφικό ίδρυμά τους (κολέγιο ή πανεπιστήμιο) και το μάθημα που ακολούθησαν αναγνωρίζονται.  Κατανοήστε ότι τα μαθήματα που αναγνωρίζει η ακαδημία πρέπει να αντιστοιχούν στα μαθήματα που διδάσκονται στην ακαδημία και μόνο σε σχέση με τη μουσική.Οι μεταφερόμενες ενότητες με βαθμούς επιτυχίας αναγνωρίζονται από την Ακαδημία και οι σχετικές ακαδημαϊκές μονάδες μεταφέρονται στο αντίγραφο του φοιτητή ως μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες.

   

  Βραβεία φοιτητών α) Βραβείο Μουσικής Ακαδημίας ARTE: απονέμεται στον μαθητή που λαμβάνει το BMus του με βαθμό Διάκρισης. Το βραβείο προσφέρεται από την Μουσική Ακαδημία ARTE.β) Το Αναμνηστικό Βραβείο Μαίρης Ιωάννου: απονέμεται στη μαθήτρια που έλαβε τους υψηλότερους βαθμούς στο πιάνο ή στη φωνή κατά τη διάρκεια των 4 ετών σπουδών του. Το βραβείο προσφέρει η οικογένεια της μουσικού Μαίρης Ιωάννου στη μνήμη της.γ) Αναμνηστικό Βραβείο Έλλης Μακρίδου: απονέμεται στον μαθητή που έδωσε εξαιρετική επίδοση στις τελικές του εξετάσεις. Το βραβείο προσφέρει η οικογένεια της Έλλης Μακρίδου σύμφωνα με την επιθυμία της πριν τον θάνατό της.

   

  Στόχοι του Κλάδου

  • Προσφορά μουσικών σπουδών ανώτερης/ ανώτατης βαθμίδας
  • Προσφορά υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εξέτασης.
  • Προετοιμασία για ομαλή είσοδο στον επαγγελμτατικό μουσικό χώρο, με την κατάρτιση ικανών και άξιων δασκάλων, εκτελεστών και μουσικών, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους μουσικούς τομείς.
  • Επίτευξη επιπέδου υψηλής μάθησης για περαιτέρω μουσικές σπουδές, μελέτες ή έρευνες.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της γενικής μουσικής παιδείας και του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο.
  • Καλλιέργεια δεξιοτεχνίας, μουσικής ερμηνείας και γενικής έκφρασης.
  • Καλλιέργεια βαθείάς κατανόησης σε όλατ α μουσικά στυλ των συνθέσεων όλων των εποχών.
  • Καλλιέργεια ανάλυσης και κατανόησης αρχιτεκτονικής δομής των έργων.
  • Καλλιέργεια γνώσης και γενικής μουσικής σύλληψης των έργων σε όλους τους κλάδους της μουσικής.
  • Ανάπτυξη μουσικής μνήμης.
  • Καλλιέργεια διάκρισης και αξιολόγησης στις διάφορες συνθέσεις και εκτέλέσεις.
  • Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αίσθησης μουσικής συνεργασίας.
  • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, μουσικής  και ανθρπώινης αλληλεπίδρασης.
  • Καλλιέργεια ανεξαρτησίας, μουσικής σκέψης και πρωτοβουλίας.
  •  Ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών μέσα απο διάφορες πτυχές της μουσικής ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
  • Καλλιέργεια και εμπλουτισμός του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των φοιτητών μέσω της κατάλληλης προσέγγισης και της ποικιλίας των προσφερομένων μαθημάτων.
  • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και πνευματικής διαύγειας.
  • Καλλιέργεια έμπνευσης και αγάπης για την τέχνη της μουσικής και κατ’ επέκταση, για όλες τις τέχνες.
  • Μουσικές ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού με προοπτικές συνεχούς συνεργασίας, αποβλέποντας στην ενίσχυση της μουσικής παιδαγωγικής, της δημιουργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καλλιτεχνών.

   

   

  Press Release by the Ministry of Education, Sports and Youth

  “20 Χρόνια Δημιουργίας”

  “20 χρόνια Επιτυχιών”

  “20 Χρόνια Συνεργασιών”

  “20 Χρόνια Βραβεύσεων”

  Email

  artemusicadm@gmail.com

  Follow Us
  Ώρες λειτουργίας

  Δευτέρα με Παρασκευή : 9 π.μ. – 7 μ.μ

  Διεύθυνση

  Αναστασίου Λεβέντη 34-36

  1097, Λευκωσία