Υποτροφίες

Φοιτητής είναι δυνατόν να εξασφαλίσει υποτροφία ολική ή μερική αν έχει εξαιρετική απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις και αν έχει πάρει διάκριση στο κύριο του όργανο και σε άλλα τουλάχιστον τέσσερα από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει εξεταστεί στο προηγούμενο έτος.

Μπορεί να δοθεί ολική η μερική υποτροφία σε υποψήφιο φοιτητή με εξαιρετική επίδοση στα μαθήματα μουσικής του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης .

Επίσης μπορεί να δοθεί ολική ή μερική υποτροφία σε υποψήφιο φοιτητή με εξαιρετική απόδοση στο όργανο και στα θεωρητικά  κατά τη φοίτηση του σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές.

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος