Πολιτική και  Διαδικασία πρόσληψης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Το ακαδημαϊκό προσωπικό ορίζεται από το Συμβούλιο  κατόπιν προτάσεως του Καλλιτεχνικού Συμβούλου για περίοδο ενός χρόνου.

Το 70% του ακαδημαϊκού προσωπικού  πρέπει να κατέχει πτυχίο ανώτερο του επιπέδου που θα διδάξουν.

Το 30% του ακαδημαϊκού προσωπικού  μπορεί να κατέχει ισόβαθμο πτυχίο με το επίπεδο που θα διδάξουν.

Οι θέσεις για ακαδημαϊκό προσωπικό προκηρύσσονται και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας.

 Οι υποψήφιοι επιλέγονται έπειτα από προσωπική συνέντευξη και ακρόαση προκειμένου να διδάσκουν όργανο ή έπειτα από παρουσίαση δουλειάς τους ή απόδειξη ποιότητας της εργασίας και γνώσεων του.

 Ο αριθμός των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων αποφασίζεται από το Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Ακαδημίας. Όπως επίσης και οι μισθολογικές κλίμακες

 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό Οργανικής Μουσικής:

Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ο Καλλιτεχνικό Σύμβουλος προτείνει στο Συμβούλιο καθηγητές έχοντας ως γνώμονα  την καλλιτεχνική τους πορεία στο συγκεκριμένο όργανο, τις γνώσεις και την εμπειρία τους όσο αφορά τη διδασκαλία και τέλος την διαθεσιμότητα του για δέσμευση του με την Ακαδημία.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει καθηγητής με εξειδίκευση στο ζητούμενο μουσικό όργανο  ή που να καλύπτει τα πιο πάνω κριτήρια στην Κύπρο, τότε γίνονται ενέργειες για εξεύρεση καθηγητή είτε από Ελλάδα είτε από άλλη χώρα του εξωτερικού.

Σε μια τέτοια περίπτωση η συνεργασία με την Ακαδημία είναι αυτή του επισκέπτη καθηγητή και τα μαθήματα γίνονται υπό την μορφή master-class.

Ακαδημαϊκό προσωπικό – Θεωρητικών μαθημάτων:

Ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος προτείνει στο Συμβούλιο μουσικούς με γνώμονα την πολυετή πείρα στη σύνθεση, ενορχήστρωση και άλλα συναφή μαθήματα, τις γνώσεις και την εμπειρία του στη διδασκαλία των απαιτούμενων μαθημάτων και τέλος την διαθεσιμότητα του για δέσμευση του με την Ακαδημία.

Ακαδημαϊκό προσωπικό – Ακαδημαϊκών μαθημάτων:

Ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος προτείνει στο Συμβούλιο ακαδημαϊκούς κατόχους διδακτορικών για να διδάξουν ακαδημαϊκά μαθήματα, με γνώμονα τις γνώσεις και την εμπειρία του στη διδασκαλία  και την διαθεσιμότητα του για δέσμευση του με την Ακαδημία.

 

Επισκέπτες καθηγητές:

Ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος αλλά και μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού προτείνουν στο Συμβούλιο Προσωπικότητες του κλάδου τους από το διεθνή χώρο της μουσικής οι οποίοι κατά καιρούς δίνουν διαλέξεις

 

 

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος