Οδηγός Σπουδών – Διδασκόμενα Μαθήματα

Μουσική Ακαδημία ARTE

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων 2023

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (240 credits) – Τετραετές πρόγραμμα (Δύο εξάμηνα ανά έτος)

 

Τρεις κατευθύνσεις:                  Εκτέλεση ΚΕ

                                                Σύνθεση ΚΣ

                                                Μουσική Παιδαγωγική ΚΜΠ

 

ΈΤΟΣ 1ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 1-2

ανάλογα με το όργανο

1

4

Γενική Αντίληψη Μουσικότητας Ι

ΥΜΑ 131

2

4

Αρμονία

ΥΘΕ 141

1.5

3

Τεχνικές στη Σύνθεση

ΥΘΕ 144

2

4

Ενορχήστρωση Ι

ΥΘΕ 143

1.5

3

Ιστορία της Μουσικής Ι

ΥΜΑ 132

2

4

Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική

ΥΜΑ 140

2

4

Μουσική Τεχνολογία

ΥΜΑ 137

1

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 1-2

ανάλογα με το όργανο

1

4

Γενική Αντίληψη Μουσικότητας II

ΥΜΑ 136

2

4

Αρμονία

ΥΘΕ 141

1.5

3

Τεχνικές στη Σύνθεση

ΥΘΕ 144

2

4

Ενορχήστρωση Ι

ΥΘΕ 143

1.5

3

Ιστορία της Μουσικής Ι

ΥΜΑ 132

2

4

Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική

ΥΜΑ 140

2

4

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δεύτερο όργανο

ανάλογα με το όργανο

0.5

2

Χορωδία

ΥΜΑ 135

1

2

Μουσική Δωματίου I

ΥΜΑ 121

1

6

Η Ανατομία του Πιάνου

ΥΜΑ 133

(ένα εξάμηνο)

1

2

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική Ι

ΥΜΑ 144

(εξάμηνο Α)

1

2

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική ΙΙ

ΥΜΑ 144

(εξάμηνο Β

1

2

 

ΈΤΟΣ 2ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 3

ανάλογα με το όργανο

1

4

Δεύτερο όργανο

ανάλογα με το όργανο

0.5

1

Αντίστιξη

ΥΘΕ 241

1.5

3

Φόρμα Ι

ΥΘΕ 244

1

2

Ιστορία της Μουσικής ΙΙ

ΥΜΑ 232

2

4

Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική

ΥΜΑ 238

1

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 3 ΚΣ & ΚΜΠ

ανάλογα με το όργανο

1

4

Δεύτερο όργανο

 

0.5

1

Αντίστιξη

ΥΘΕ 241

1.5

3

Φόρμα ΙΙ

ΥΘΕ 245

1

2

Ιστορία της Μουσικής ΙΙ

ΥΜΑ 232

2

4

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ ΚΑΙ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σημείωση: ΚΕ / ΚΣ / ΚΜΠ = Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 4

ανάλογα με το όργανο ΚΕ (εξάμηνο Δ)

2

8

Μουσική Δωματίου IΙ

ΥΜΑ 221 ΚΕ

1

3

Ενορχήστρωση ΙΙ

ΥΘΕ 243 ΚΣ

1.5

6

Σύνθεση ΙΙ

ΥΘΕ 242 ΚΣ

1.5

6

Συνθετική Ανάλυση

ΥΘΕ 246 ΚΣ

(ένα εξάμηνο)

2

6

Διδακτική στη προσχολική μουσική εκπαίδευση

ΥΜΑ 222 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1

2

Διδακτική στη πρωτοβάθμια μουσική εκπαίδευση

ΥΜΑ 223 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1

2

Διδακτική στη δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση

ΥΜΑ 224 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1

2

Διδακτική της ενόργανης μουσικής

ΥΜΑ 225 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1

2

Μουσική Ερμηνεία: Θεωρία και Εκτέλεση

ΥΜΑ 236

1.5

8

Δομή και Τεχνικές της Τζαζ Μουσικής Ι

ΥΜΑ 254

(εξάμηνο Γ)

2

4

Δομή και Τεχνικές της Τζαζ Μουσικής ΙI

ΥΜΑ 256

(εξάμηνο Δ)

2

4

Ψαλτική και Βυζαντινή Σημειογραφία

ΥΜΑ 233

1.5

6

Χορωδία

ΥΜΑ 135

1

2

 

ΈΤΟΣ 3ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δεύτερο Όργανο

ανάλογα με το όργανο

0.5

1

Ιστορία της Μουσική ΙΙΙ

ΥΜΑ 332

2

4

Φόρμα ΙΙΙ

ΥΘΕ 345

1

2

Εισαγωγή στη Μουσική Ανάλυση

ΥΘΕ 337

1

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δεύτερο Όργανο

 

0.5

1

Ιστορία της Μουσική ΙΙΙ

ΥΜΑ 332

2

4

Φόρμα ΙV

ΥΘΕ 346

1

2

Εισαγωγή στη Μουσική Ανάλυση

ΥΘΕ 337

1

2

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ε ΚΑΙ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο όργανο 5-6

ανάλογα με το όργανο ΚΕ

2

30

Μουσική Δωματίου ΙΙΙ

ΥΜΑ 321 ΚΕ

1

6

Σύνθεση ΙΙΙ

ΥΘΕ 342 ΚΣ

1.5

6

Ενορχήστρωση ΙΙΙ

ΥΘΕ 343 ΚΣ

1.5

6

Φούγκα ΚΣ

ΥΘΕ341 ΚΣ

2

10

Έρευνα και Μουσική Παιδαγωγική

ΥΜΑ 327  ΚΜΠ

2

8

Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Ι

ΥΜΑ 331 ΚΜΠ

1

4

Μουσικοθεραπεία

ΥΜΑ 340

(ένα εξάμηνο)

2

4

Αυτοσχεδιασμός

ΥΘΕ 336

(ένα εξάμηνο)

2

6

Χορωδία

ΥΜΑ 135

1

2

 

 

 

 

ΈΤΟΣ 4ο

Ελεύθερη επιλογή από κατάλογο μαθημάτων.

Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν τα μαθήματα που επιθυμούν μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό τους.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ζ ΚΑΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κύριο Όργανο 5-6

ανάλογα με το όργανο ΚΕ

2

15

Τάξη Ερμηνείας και Εκτέλεσης

ΥΜΟ 412 ΚΕ

3

20

Σύνολο Νέας Μουσικής

ΥΜΟ 421 ΚΕ

2

8

Ερμηνευτική Τραγουδιού και Σκηνική Παρουσία

ΥΜΑ 411 ΚΕ (Φωνή)

1.5

6

Ενορχήστρωση IV

ΥΘΕ 443 ΚΣ

1.5

6

Σύνθεση ΙV

YΘΕ 442 ΚΣ

1.5

10

Φόρμα V

ΥΘΕ 445 ΚΣ

1

4

Πρακτική εξάσκηση στη Μουσική Παιδαγωγική

ΥΠΑ 451 ΚΜΠ

2

20

Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία

ΥΜΑ 432 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

2

4

Πολυπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση

ΥΜΑ 426 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1

2

Κοινωνιολογία της Μουσικής

ΥΜΑ 434 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

2

4

Ανάπτυξη Μουσικού Επαγγέλματος στη Σύγχρονη Κοινωνία

ΥΜΑ 442 ΚΜΠ

(ένα εξάμηνο)

1.5

6

Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων (οργανική/χορωδιακή)

ΥΜΑ 435

1

2

Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Μουσικής

ΥΜΑ 440

2

8

Δυτική Κλασσική Μουσική και Κοινωνία

ΥΜΑ 433

(ένα εξάμηνο)

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική Παιδαγωγική: Τελική Αξιολόγηση

Πρακτική εξάσκηση στη Μουσική Παιδαγωγική (ΥΜΑ 451)

Παράδοση χαρτοφυλακίου (μέχρι 10000 λέξεις):

●        Γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση διδακτικών και μαθησιακών θεωριών (5000 λέξεις)

●        Δύο παρακολουθήσεις μουσικών μαθημάτων που θα συνοδεύονται με αναστοχαστικό σχολιανό (reflective commentary). Ο σχολιασμός θα πρέπει να απαντά σε ένα αριθμό δοσμένων ερωτήσεων (1000 λέξεις)

●        Ένα βιντεοσκοπημένο παράδειγμα διδασκαλίας φοιτητή/τριας που θα συνοδεύεται από σχολιασμό για τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής του. Απαραίτητη η αναφορά στην αξιοποίηση συγκεκριμένων θεωριών, στρατηγικών και τεχνικών από τη σχετική βιβλιογραφία (2000 λέξεις).

●        Έγγραφο ανατροφοδότησης του βιντεοσκοπημένου μαθήματος από τον υπεύθυνο καθηγητή.

●        Σχέδιο μελλοντικής δράσης σαν απάντηση στην ανατροφοδότηση με αναφορά σε θεωρητικές αρχές της βιβλιογραφίας (2000 λέξεις)

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος