Γιατί στο ARTE;

  •  Γιατί είναι η μόνη εξειδικευμένη και αφιερωμένη αποκλειστικά στη Μουσική. προσφέρει τετραετή κύκλο μουσικών σπουδών που καταλήγει στο πτυχίο Μουσικών Σπουδών ( Bachelor’s degree in Music)
  • Γιατί προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές και εμπειρίες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη των ατομικών δυνατοτήτων κάθε φοιτητή
  • Γιατί τα οργανικά μαθήματα είναι ατομικά. Τα άλλα σε μικρές ομάδες έτσι ο φοιτητής έχει την στήρικη καιτ ην προσοψή του καθηγητή με αποτέλεσμα να ανδεικνύεται η μοναδικότητα του και να εξελίσσεται η προσωπικότητά του.
  • Γιατί η Ακαδημία βοηθά να ανακαλύψει ο φοιτητής την μουσική του ταυτότητα και να νιώθει σαν μέλος μιας μεγάλης οικογένειας και όχι σαν ένα απρόσωπο νούμερο.
  • Γιατί καλύπτει όλοτ ο φάσμα της μουσικής προσφέροντας 3 βασικές κατευθύνσεις: Την εκτέλεση του οργάνου, τα θεωρητικά  και τα παιδαγωγικά.
  • Γιατί πέραν από την ακαδημαϊκή μόρφωση ο φοιτητής αποκτά και  καλλιτεχνική εμπειρία.
  • Γιατί οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο συμμετέχοντας στη μουσική ζωή του τόπου. Παίρνουν μέρος σε συναυλίες ή παρακολουθούν μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, που οργανώνει η σχολή, όπως, επίσης, αναμιγνύονται και καλούνται σε άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι φορείς.
  • Γιατί  οι σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών είναι στενές και ουσιαστικές ,υπάρχει συμπαράσταση και πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής έτσι χτίζονται γερές φιλίες που παραμένουν και μετά το πέρας της φοιτητικής ζωής.Έχοντας για καθηγητές ενεργούς και επιτυχημένους μουσικούς , εντάσσουν  με αγάπη τους φοιτητές από νωρίς στον μουσικό κόσμο την Κύπρου.

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος