Ακαδημαϊκό Έτος

Το Ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.

Κάθε Διδακτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου.

Αποτελείται απο δυο εξάμηνα για σκοπούς εγγραφής, εξετάσεων και βαθμών.

Α’ εξάμηνο                                                            Β’ εξάμηνο

1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Ιανουαρίου            1η Φεβρουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου

 

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος