Υποτροφίες

Φοιτητής είναι δυνατόν να εξασφαλίσει υποτροφία ολική ή μερική αν έχει εξαιρετική απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις και αν έχει πάρει διάκριση στο κύριο του όργανο και σε άλλα τουλάχιστον τέσσερα από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει εξεταστεί στο προηγούμενο έτος.

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος