Κώδικας  Δεοντολογίας

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται  σε όλες τις δραστηριότητες της Ακαδημίας και αφορά ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, εξωτερικούς συνεργάτες  της Ακαδημίας, τόσο εντός των εγκαταστάσεων της όσο και εκτός και έχει σαν στόχο τη δημιουργία  ενός υγιούς και δημιουργικού περιβάλλοντος τόσο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό όσο και για τη φοιτητική κοινότητα. Ο κώδικας έχει δημιουργηθεί μεταξύ άλλον για  και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποφυγή πιθανών φαινομένων εκφοβισμού, κατάχρησης εξουσίας, αυθαίρετων διακρίσεων, περιθωριοποίησης στον χώρο εργασίας, παρενόχλησης, σεξουαλικής και/ή ψυχολογικής παρενόχλησης  και κακομεταχείρισης.

Η Ακαδημία δεσμεύεται να προστατεύει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του καθενός ενώ θα εξασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο τον σεβασμό όλων από όλους.

Η Ακαδημία δεν αποδέχεται καμιά διάκριση όσο αφορά την ηλικία, αναπηρία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση, φυλή, χρώμα, εθνικότητα, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις.

Σε περίπτωση που θα έρθει εις  γνώση της Ακαδημίας περιστατικό που συνιστά  παράβαση των πιο πάνω και ιδιαίτερα παρενόχληση/κακομεταχείριση/σεξουαλική παρενόχληση, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα, θα ληφθούν  όλα τα απαραίτητα μέτρα για μη επανάληψή του και τιμωρία του υπεύθυνου. Όλες οι ενέργειες θα γίνονται με σεβασμό και εμπιστευτικότητα και θα είναι ανάλογες της σοβαρότητας της κάθε περίπτωσης.

Σε καμία περίπτωση δεν θα θυματοποιηθεί  και δεν θα υποστεί καμία δυσμενή μεταχείριση άτομο που είτε έκανε την καταγγελία είτε  έδωσε μαρτυρία είτε με άλλο τρόπο βοήθησε  στην όποια έρευνα της καταγγελίας.

 

  1. Προστασία της Ιδιωτικότητας

Η Ακαδημία δεσμεύεται να προστατεύει και να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τόσο του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όσο και των φοιτητών και αποφοίτων με βάση πάντα την Κυπριακή Νομοθεσία.

 

  1. Πολιτική για την Διαφορετικότητα

Η Ακαδημία ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα  αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα μιας ποικιλόμορφης κοινωνίας, φοιτητικής κοινότητας και Ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η εκπαίδευση δεν κάνει διαχωρισμούς και είναι ανοικτή σε όλους, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό, προσφέροντας ένα περιβάλλον στο οποίο  θα μπορούν όλοι  να επιδείξουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους.

Η διαφορετικότητα αναφέρεται στις διαφορές που χαρακτηρίζουν / υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Η Ακαδημία υποστηρίζει ακράδαντα πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα των ανθρώπων είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε φοιτητές,

είτε συνεργάτες της Ακαδημίας. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός  και όποιες ομοιότητες  

ή / και διαφορές, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται πάντοτε σεβαστές από όλους. Αυτές οι διαφορές μπορεί να αφορούν παράγοντες μεταξύ άλλων όπως φυλή, ηλικία, φύλο, ταυτότητα φύλου, οικογενειακή κατάσταση και αναπηρία, καθώς και διαφορετικές προοπτικές, εργασιακή εμπειρία και τρόπους ζωής.

 

  1. Πολιτική για την Ισότητα

Ο σεβασμός και η ίση  και δίκαιη μεταχείριση είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της Ακαδημίας.

Η Ακαδημία ενθαρρύνει την ισότητα σε όλες τις δομές και στον τρόπο λειτουργίας της και παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την προώθηση της ισότητας.

Η Ακαδημία εμπνέει τον κάθε ένα  να αναλάβει  την ευθύνη για την ισότητα και την διαφορετικότητα και να προωθεί την ισότητα μέσω της  της Διοικητικής κοινότητας και της Ακαδημαϊκής κοινότητας  και φοιτητικής κοινότητας, αλλά και μέσα από τις δραστηριότητες της.

Η Ακαδημία από την αρχή της ίδρυσής της να δίνει ίσες ευκαιρίες τόσο σε φοιτητές όσο και στο προσωπικό( Ακαδημαϊκό και διοικητικό).  Δεν είναι αποδεκτή καμιά διάκριση όσο αφορά την ηλικία, αναπηρία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση, φυλή, χρώμα, εθνικότητα, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις.  Ø  Όλοι οι φοιτητές τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης όσο αφορά οικονομική στήριξη, υποτροφίες, ελευθερία λόγου, απόψεων, κοινωνική και ακαδημαϊκή στήριξη, συμμετοχή σε μαθήματα, εκδηλώσεις και εξετάσεις, χρήση εξοπλισμού, βιβλιοθήκης, οργάνων κτλ.   με εξαίρεση φοιτητές που λόγω αναπηρίας, ασθένειας ή άλλης καταγεγραμμένης κατάστασης στο αρχείο της Ακαδημίας, με βάση την πολιτική για ΑμΕα,  που πιθανόν να χρήζουν διαφορετικής χωρίς να τους στερούνται τα πιο πάνω. Ø   Όλα τα μέλη του προσωπικού φέρουν  ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης όσο αφορά τους τρόπους διδασκαλίας τους, την ελευθερία της άποψης και του λόγου, την εξεταστική του προσέγγιση ( πάντα με βάση τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθήματος). Όλα τα μέλη του προσωπικού τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης όσο αφορά την συμμετοχή τους σε επιτροπές και συμβούλια, χρήση του εξοπλισμού, των οργάνων και των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ακαδημίας. Συμμετοχή  τους σε φεστιβάλ, συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, ηχογραφήσεις κτλ είτε ως εκπρόσωποι της Ακαδημίας είτε για προσωπικούς τους λόγους.

  Η Ακαδημία δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις ακαδημαϊκού προσωπικού από όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως φυλής, ηλικίας, φύλου, ταυτότητας φύλου, οικογενειακή κατάσταση και αναπηρία και τρόπου ζωής και τηρεί ίσους όρους όσο αφορά τις προσλήψεις και ΄τις όποιες συνεργασίες και εξωτερικούς συνεργάτες αν και εφόσον τηρούν τα  απαραίτητα επαγγελματικά κριτήρια.

 Στις περιπτώσεις που μέλος του ακαδημαϊκού, διοικητικού  προσωπικού ή της φοιτητικής κοινότητας νιώσει πως υπάρχει άνιση μεταχείριση από συνάδελφό, καθηγητή, φοιτητή ή οποιοδήποτε άλλος μέλος της Ακαδημίας τότε έχει δικαίωμα να κάνει καταγγελία είτε στον διευθυντή ( ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές) είτε στην Υπεύθυνη φοιτητικών θεμάτων ( φοιτητές) είτε στο συμβούλιο της ακαδημίας .

 

4.       Ακαδημαϊκή Ελευθερία: Η Ακαδημία στηρίζει την  ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και συζητήσεων και ως εκ τούτου να δεσμεύεται να υπερασπιστεί τις αξίες της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Προσωπικό και φοιτητές  μπορούν να επιδιώξουν ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε πνευματική η καλλιτεχνική έρευνα την οποίαν μπορούν να διδάξουν, εκδώσουν, παρουσιάσουν χωρίς να υπόκεινται σε λογοκρισία ή εκφοβισμό, δεδομένου ότι τηρούν τους κανόνες και την πολιτική της της Ακαδημίας για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και  την ίση μεταχείριση. Αυτή η ελευθερία αφορά  και  ακαδημαϊκή διδασκαλία όπου τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές μπορούν  να εκφράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα. Επιπλέον προσωπικό και φοιτητές έχουν την ελευθερία να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους όσο αφορά  τη δημόσια ζωή, την κοινωνία, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις στο δημόσιο τομέα, αν και εφόσον δεν  εκπροσωπούν την Ακαδημία. Οποιαδήποτε ομιλία που είναι συκοφαντική,  υποκινεί τη βία, την παρενόχληση ατόμων ή μειονοτήτων και ούτω καθεξής δεν επιτρέπεται. Όταν ο δημόσιος λόγος μέλους του προσωπικού ή των φοιτητών είναι συκοφαντικός προς την Ακαδημία ή  παραπλανητικός τότε η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα. 

5.       Λογοκλοπή / απάτη 

  • Λογοκλοπή: απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε την εργασία οποιουδήποτε άλλου ως δική του
  • Απάτη: απαγορεύεται η λήψη βοήθειας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (είτε προφορικές είτε γραπτές)
  • Ανάθεση εργασιών/παρουσιάσεων/δοκιμίων: Απαγορεύεται η ανάθεση σε άλλους η συμπλήρωση εργασιών, παρουσιάσεων και δοκιμίων.

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές κριθούν ένοχοι για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, τότε μπορεί να αντιμετωπίσουν μια σειρά από κυρώσεις όπως αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα, αναστολή ή ακόμα και απόλυση από την Ακαδημία. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια για τις αποφάσεις αυτές.

 

Όποια καταπάτηση των πιο πάνω αρχών της Ακαδημίας είναι καταδικαστέα ανεξαρτήτου φύλου, θέσης, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κτλ.

Οι αποφάσεις για συνέπειες τυχόν καταπάτησης των αρχών λαμβάνονται  από την πειθαρχική επιτροπή για τους φοιτητές και από το Συμβούλιο για το Ακαδημαϊκό προσωπικό.