Σπούδασε

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (Bachelor’s Degree in Music)

 

Mουσικές Σπουδές

4 Έτη, Πτυχίο Μουσικών Σπουδών
O τίτλος που απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών στον κλάδο είναι το Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (Bachelor’s Degree in Music). Ο κλάδος είναι εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αξιολογημένος – Πιστοποιημένος από το Σ.Ε.Κ.Α.Π. και Αναγνωρισμένος από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
 • Προσφορά μουσικών σπουδών ανώτερης/ανώτατης βαθμίδας
 • Προσφορά υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εξέτασης
 • Προετοιμασία για ομαλή είσοδο στον επαγγελματικό μουσικό χώρο, με την κατάρτιση ικανών και άξιων δασκάλων, εκτελεστών και μουσικών, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους μουσικούς τομείς
 • Επίτευξη επιπέδου υψηλής μάθησης για περαιτέρω μουσικές σπουδές, μελέτες ή έρευνες
 • Συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της γενικής μουσικής παιδείας και του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο
 • Καλλιέργεια δεξιοτεχνίας, μουσικής ερμηνείας και γενικής έκφρασης
 • Καλλιέργεια βαθειάς κατανόησης σε όλα τα μουσικά στυλ των συνθέσεων όλων των εποχών
 • Ανάπτυξη μουσικής μνήμης
 • Καλλιέργεια διάκρισης και αξιολόγησης στις διάφορες συνθέσεις και εκτελέσεις
 • Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αίσθησης μουσικής συνεργασίας
 • Kαλλιέργεια κριτικής σκέψης, μουσικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
 • Καλλιέργεια ανεξαρτησίας μουσικής σκέψης και πρωτοβουλίας
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών μέσα από διάφορες πτυχές της μουσικής ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
 • Καλλιέργεια και εμπλουτισμός του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου των φοιτητών μέσω της κατάλληλης προσέγγισης και της ποικιλίας των προσφερομένων μαθημάτων
 • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και πνευματικής διαύγειας
 • Καλλιέργεια έμπνευσης και αγάπης για την τέχνη της μουσικής και, κατ’ επέκταση, για όλες τις άλλες τέχνες
 • Μουσικές ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού με προοπτικές συνεχούς συνεργασίας αποβλέποντας στην ενίσχυση της μουσικής παιδαγωγικής, της δημιουργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καλλιτεχνών
 • Καλλιέργεια ανάλυσης και κατανόησης δομής των έργων αρχιτεκτονικής
 • Καλλιέργεια γνώσης και γενικής μουσικής σύλληψης των έργων σε όλους τους κλάδους της μουσικής
Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος